องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม2564) [ 29 มี.ค. 2564 ]127
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสานงานผู้บริหารที่ว่าง [ 2 มี.ค. 2564 ]140
123 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องกำหนดการแจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ [ 16 ก.พ. 2564 ]205
124 ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายผ่านธนาคาร [ 16 ก.พ. 2564 ]186
125 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมูลเหล็กจัดตกแต่งสถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วัดดงมูลเหล็ก [ 16 ก.พ. 2564 ]127
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]38
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]39
128 ส่งเงินคืนโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]137
129 โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]131
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]120
131 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 2 ก.พ. 2564 ]221
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]133
133 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]132
134 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 6 ม.ค. 2564 ]131
135 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2564 ]125
136 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 4 ม.ค. 2564 ]119
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง อัตราการเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ [ 16 ธ.ค. 2563 ]128
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]129
139 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]126
140 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]126
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13