องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) [ 26 ก.พ. 2563 ]99
142 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 21 ก.พ. 2563 ]104
143 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขจากกระทรวงยุติธรรม [ 21 ก.พ. 2563 ]102
144 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงงยุติธรรม [ 21 ก.พ. 2563 ]99
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 13 ก.พ. 2563 ]97
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]100
147 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]103
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]101
149 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]103
150 คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา [ 2 ม.ค. 2563 ]95
151 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) [ 24 ธ.ค. 2562 ]123
152 รายละเอียดแนบท้ายรายการครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 222 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]102
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [ 27 พ.ย. 2562 ]103
154 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]101
155 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้ บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ [ 1 พ.ย. 2562 ]126
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 1 พ.ย. 2562 ]96
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำทอง หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]116
158 คู่มือปฏิบัติงาน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ต.ค. 2562 ]100
159 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]99
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล้ก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2562 ]101
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11