องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขอเชิญประชาชนตำบลดงมูลเหล็กเข้าร่วมโครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 พ.ย. 2563 ]125
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]120
143 ประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับประชาชน [ 8 ต.ค. 2563 ]127
144 รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก [ 25 ก.ย. 2563 ]120
145 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]124
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]117
147 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อุทกภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]173
148 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อัคคีภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]203
149 เอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 11 ส.ค. 2563 ]147
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]122
151 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 16 ก.ค. 2563 ]125
152 แจ้งมติคณะรัฐนตรี การขยายกรอบระยะเวลาของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]125
153 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]143
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 9 ก.ค. 2563 ]123
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]122
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]114
157 เอกสารประชาสัมพันธ์กวินัยและการรักษาวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น งานกฏหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 18 พ.ค. 2563 ]122
158 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการท่องเที่ยวดงมูลเหล็ก [ 13 พ.ค. 2563 ]123
159 เอกสารประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 เม.ย. 2563 ]141
160 เอกสารประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0-5671-3061 [ 1 เม.ย. 2563 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13