องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 มี.ค. 2562 ]34
92 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย อัคคีภัย 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]26
93 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]31
94 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]32
95 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2562 ]35
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งจำนวน 2 อัตรา [ 28 ธ.ค. 2561 ]28
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]28
98 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 19 พ.ย. 2561 ]34
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]33
100 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่าง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 พ.ย. 2561 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14