องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Run น้ำใจ ๑ บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และพัฒนาโรงพยาบาล [ 8 พ.ย. 2561 ]30
102 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ [ 8 พ.ย. 2561 ]32
103 ประชาสัมพันธ์การรับเลือกเป็นสภาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) [ 31 ต.ค. 2561 ]32
104 การแสดงเจตจำนงความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 20 ต.ค. 2561 ]36
105 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]30
106 ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ไม่เป็นความจริง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอชี้แจง ดังนี้ [ 8 ต.ค. 2561 ]104
107 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม [ 28 ก.ย. 2561 ]33
108 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลดงมูลเหล็กประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]33
109 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดตั้งโครงการบ้านสุขสบายขึ้น เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาสุขภาพพร้อมทั้งฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง [ 5 ก.ย. 2561 ]30
110 เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 27 ส.ค. 2561 ]30
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14