องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แผนทุจริต พ.ศ 2562 - 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 8 ก.พ. 2561 ]31
122 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ จำนวน 5 เรื่อง ทางสื่อต่างๆ [ 16 พ.ย. 2560 ]31
123 ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำบลดงมูลเหล็ก [ 18 ก.ย. 2560 ]31
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 17 ก.ค. 2560 ]35
125 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 24 ส.ค. 2559 ]29
126 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมันสามัญ สมันที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 25 ก.ค. 2559 ]33
127 เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ [ 7 มิ.ย. 2559 ]31
128 เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด [ 7 มิ.ย. 2559 ]34
129 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 มิ.ย. 2559 ]28
130 บริษัท รุ่งรัตน์ยนตการ จำกัด (มาสด้า เพชรบูรณ์) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กประชาสัมพันธ์ข่าวสาร [ 10 พ.ค. 2559 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14