องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 2 ก.พ. 2564 ]3
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]35
23 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]34
24 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 6 ม.ค. 2564 ]32
25 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2564 ]36
26 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 4 ม.ค. 2564 ]27
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง อัตราการเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ [ 16 ธ.ค. 2563 ]33
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]27
29 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]35
30 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]35
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14