องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]31
32 ประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับประชาชน [ 8 ต.ค. 2563 ]36
33 รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก [ 25 ก.ย. 2563 ]8
34 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]34
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]38
36 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อุทกภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]44
37 แผนพับประชาสัมพันธ์ "อัคคีภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2563 ]38
38 เอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 11 ส.ค. 2563 ]36
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]36
40 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 16 ก.ค. 2563 ]35
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14