องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา [ 2 ม.ค. 2563 ]27
72 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) [ 24 ธ.ค. 2562 ]30
73 รายละเอียดแนบท้ายรายการครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 222 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]29
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [ 27 พ.ย. 2562 ]30
75 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]26
76 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้ บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ [ 1 พ.ย. 2562 ]33
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 1 พ.ย. 2562 ]27
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำทอง หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]28
79 คู่มือปฏิบัติงาน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ต.ค. 2562 ]26
80 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]28
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14