องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 23 พ.ย. 2566 ]24
22 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]15
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 พ.ย. 2566 ]15
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ต.ค. 2566 ]56
25 รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]35
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]38
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]37
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]32
29 การเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]40
30 โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม [ 22 ก.ย. 2566 ]2
31 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [ 20 ก.ย. 2566 ]37
32 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ [ 25 ส.ค. 2566 ]36
33 ประชาสัมพันธ์งาน SME-GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย [ 21 ส.ค. 2566 ]35
34 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 21 ส.ค. 2566 ]37
35 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 ส.ค. 2566 ]37
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2566 ]32
37 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2566 - 2570 ( แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]49
38 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรางวัล UNESCO International Prizes ประจำปี 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]52
39 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]54
40 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]54
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13