องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แจ้งมติคณะรัฐนตรี การขยายกรอบระยะเวลาของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]34
42 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]32
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 9 ก.ค. 2563 ]34
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]38
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]34
46 เอกสารประชาสัมพันธ์กวินัยและการรักษาวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น งานกฏหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 18 พ.ค. 2563 ]27
47 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการท่องเที่ยวดงมูลเหล็ก [ 13 พ.ค. 2563 ]26
48 รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (รอบเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]28
49 เอกสารประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 เม.ย. 2563 ]28
50 เอกสารประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0-5671-3061 [ 1 เม.ย. 2563 ]27
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14